MusiołA. (2018). Neokrytyczna gnoseologia szkoły marburskiej Ujęcie Paula Natorpa. Folia Philosophica, 32. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6974