DrwięgaM. (2018). Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera. Folia Philosophica, 32. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6978