OleśR. O możliwości rozwiązania aporii monizmu gnozeologicznego w filozofii Plotyna. Folia Philosophica, v. 33, 26 abr. 2018.