FajlerM. Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego. Folia Philosophica, v. 33, 26 abr. 2018.