KopkaA. Pytanie o gościnność w filozofii Jacques’a Derridy. Folia Philosophica, v. 32, 26 abr. 2018.