Turoń-KowalskaA. Sic et non... czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego. Folia Philosophica, v. 33, 26 abr. 2018.