KubalicaT. Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona. Folia Philosophica, v. 33, 26 abr. 2018.