BańkaA. Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu. Folia Philosophica, v. 32, 29 abr. 2018.