NorasA. Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa. Folia Philosophica, v. 32, 9 maio 2018.