DrwięgaM. Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera. Folia Philosophica, v. 32, 9 maio 2018.