CiecieraE. Na drogach człowieczeństwa — filozofia Henryka Elzenberga. Folia Philosophica, v. 32, 9 maio 2018.