Fajler, Monika. 2018. “Homerycka Psyche Jako Potoczna Kategoria Ducha Zmarłego”. Folia Philosophica 33 (April). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6905.