Turoń-KowalskaA. (2018) “Sic et non. czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego”, Folia Philosophica, 33. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6913 (Accessed: 10August2020).