WoszczykA. (2018) “Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011”, Folia Philosophica, 31. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947 (Accessed: 22September2020).