DrwięgaM. (2018) “Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera”, Folia Philosophica, 32. Available at: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6978 (Accessed: 3March2021).