[1]
WoszczykA., “Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów. Polemika Proklosa z Plotynem w "De malorum subsistentia"”, FP, vol. 33, Apr. 2018.