[1]
OleśR., “O możliwości rozwiązania aporii monizmu gnozeologicznego w filozofii Plotyna”, FP, vol. 33, Apr. 2018.