[1]
FajlerM., “Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego”, FP, vol. 33, Apr. 2018.