[1]
Turoń-KowalskaA., “Sic et non... czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego”, FP, vol. 33, Apr. 2018.