[1]
BańkaA., “Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu”, FP, vol. 32, Apr. 2018.