[1]
SurzynJ., “Ontologiczny dowód na istnienie Boga Immanuel Kant i Anzelm z Canterbury”, FP, vol. 32, May 2018.