[1]
NorasA., “Pojęcie samoświadomości w filozofii świadomości Paula Natorpa”, FP, vol. 32, May 2018.