[1]
Ples-BębenM., “Gastona Bachelarda psychoanaliza umysłu naukowego”, FP, vol. 32, May 2018.