[1]
DrwięgaM., “Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera”, FP, vol. 32, May 2018.