FajlerM. “Homerycka Psyche Jako Potoczna Kategoria Ducha Zmarłego”. Folia Philosophica, Vol. 33, Apr. 2018, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6905.