Woszczyk, Agnieszka. “Rozumienie Rozumnego. Recenzja Książki Janusza Jaskóły: Pierwsza Filozofia. Stanowienie I Odkrywanie Rzeczywistości Filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011”. Folia Philosophica 31 (April 29, 2018). Accessed September 22, 2020. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947.