1.
Woszczyk A. Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. FP [Internet]. 29Apr.2018 [cited 22Sep.2020];31. Available from: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947