Folia Philosophica https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA <p>„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pismo ukazuje się dwa razy w roku. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar krajowy i włączyło się do angażującej różne środowiska międzynarodowej dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii. <a href="https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/about">(więcej)</a></p> pl-PL <p>Copyright (c) 2018 University of Silesia Press&nbsp;<br><br><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></a><br>This work is licensed under a&nbsp;<a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribution 4.0 International License</a>.</p> folia.philosophica@us.edu.pl (Redakcja) help@libcom.pl (LIBCOM Piotr Karwasiński) pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Elementy filozofii Arystotelesa i Ksenokratesa w Didaskalikosie Alkinoosa https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7545 <p>Didaskalikos w zamierzeniu Alkinoosa będący wykładem doktryny Platona, w rzeczywistości jest obrazem filozofii obowiązującej w okresie Średniego Platonizmu. Zawiera więc w sobie wiele naleciałości i zapożyczeń z myślicieli okresu wcześniejszego.</p> <p>Artykuł dotyczy wpływu myśli Arystotelesa i Ksenokratesa na interpretację filozofii Platona dokonaną przez Alkinoosa. Podejmuje próbę wykazania, że przeprowadzony przez Alkinoosa podział filozofii, podział rodzajów życia, sylogistyki i sądów oraz znaczna część jego teologii i etyki ma wyraźne pochodzenie Arystotelesowskie, a przyjęta terminologia oraz podane przez Alkinoosa definicje, interpretacja zagadnień kosmologicznych, teorii poznania i problematyki Boga oraz teoria idei jako myśli Boga wywodzą się wprost z koncepcji Ksenokratesa.</p> <p>Mając także na uwadze wpływ np. Antiochosa z Askalonu, Filona z Aleksandrii, Areiosa Didymosa czy Posejdoniosa uprawnionym staje się twierdzenie, że filozofia średnioplatońska jest kolejnym krokiem ewolucji myśli filozoficznej.</p> Jerzy Jacek Krzakowski ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7545 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 Nieobecność problemu rzeczy samej w sobie w filozofii Hegla w obliczu Heglowskiego rozumienia prawdy https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7054 Artykuł przedstawia Heglowskie spojrzenie na rzecz samą w sobie Kanta w odniesieniu do Heglowskiego rozumienia prawdy. W nim wyznaczam osiem kluczowych fragmentów <em>Fenomenologii ducha</em>, wokół których toczy się analiza tego zagadnienia. Dzięki temu zostały określone granice, w ramach których Hegel chce prowadzić swoje rozważanie. Hegel nie chce myśleć o tym, co niezależne od podmiotu poznającego, twierdząc, że to nas, filozofów, nie dotyczy, jest to zadaniem religii. Prawda dla Hegla jest tym, co samo się realizuje wśród nas, tak iż jest nam w pełni dostępna. Artur Jerzy Jochlik ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7054 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 The Boundaries of Scriptural Cognition. The Examination of śruta-jñāna in its relation to mati-jñāna on the basis of Tattvârtha-sūtra-rāja-vārttika by Akalaṅka https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6450 <p class="Domylnie">The aim of the article is to analyze the chosen passages of Akalaṅka’s <em>Tattvârtha-sūtra-rāja-vārttika</em> (8<sup>th</sup> c. CE) (mainly RVār 1.9, 20 and 26) in order to find an answer to a question: what are the boundaries of <em>śruta-jñāna</em> (‘scriptural cognition’), especially with reference to <em>mati-jñāna</em>’s (‘<em>sensory cognition’</em>) way of functioning? It aims at indicating particular aspects of relation between these two cognitions, basically the cause and effect order, the overlapping scopes of these two cognitions, a possibility of their erroneousness and various means of their attainment. These four issues could be taken into consideration in order to feature both of them in their mutual references. I attach the short analysis of Jinabhadra Gaṇi’s (6/7<sup>th</sup> c. CE) <em>Viśeṣâvaśyaka-bhāṣya</em>’s passages to shed light, in contrast, on the other Jain text – anteceding Akalaṅka’s treatise – in which this issue has been undertaken and thus to reveal rudimentary cohesion and coherence within the Jain system of thought.</p> Małgorzata Barbara Glinicka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6450 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 Sprawozdanie ze szkoły letniej „The Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind”, Kopenhaga, 13-17.08.2018 r. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7529 <p>Abstract:</p><p>In this work, the author reports on the ninth edition of the Summer School of Phenomenology and Philosophy of Mind, which took place in Copenhagen on 13-17 August, 2018. At the beginning of the report, the context, character, goals of the meeting and the number of participants are presented. Next, the order of the day is presented, the detailed structure of the lecture and workshop parts. The author then makes a brief summary of 5 lectures and 10 papers presented each day.</p><p> Zusammenfassung:</p><p> In diesem Artikel berichtet der Autor über die neunte Auflage der Sommerschule für Phänomenologie und Philosophie des Geistes, die am 13.-17. August 2018 in Kopenhagen stattfand. Zu Beginn des Berichts werden der Kontext, Charakter, Ziele des Treffens und die Anzahl der Teilnehmer vorgestellt. Als nächstes wird die Reihenfolge des Tages als auch die detaillierte Struktur des Vortrags und des Seminarteils präsentiert. Der Autor macht dann eine kurze Zusammenfassung der fünf Vorträge und 10 Präsentationen, die sind in Rahmen der Sommerschule vorgestellt worden.</p> Oleg Fedyk ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7529 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000 Stres jako narzędzie społeczne ograniczające wolność jednostki. Recenzja książki Petera Sloterdijka Stres a wolność. Tłum. B. Baran, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia, 2018. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7562 <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span>W recenzowanym tekście <em>Stres a wolność</em> Peter Sloterdijk przekonuje Czytelnika, że społeczeństwo za pomocą stresu reguluje obszar wolności jednostki. W recenzji dokonano prezentacji treści, omówienia formy oraz poddano ocenie zakres opracowania zagadnienia.</span></span></p><p> </p> Joanna Ilona Janicka ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7562 pon, 30 gru 2019 00:00:00 +0000