(1)
Dajnowicz-PiesieckaD. Polityka Karna Sądów W Sprawach O Przestępstwa Przeciwko Rodzinie I Opiece W Latach 2008–2018. FPK 2021, 1-11.