(1)
WilkL. Aktualne Tendencje W Polityce Kryminalnej Wobec Przestępczości Podatkowej. FPK 2021, 1-23.