(1)
WronaM. Opieka Specjalistyczna W Obliczu Kryzysu Suicydalnego Dzieci. FPK 2021, 1-13.