(1)
KozłowskaP. Polityka Karna W Sprawach O Przestępstwa Z Nienawiści W Polsce W świetle Danych Statystycznych. FPK 2023, 1-27.