Dajnowicz-PiesieckaD. (2021). Polityka karna sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018. Forum Polityki Kryminalnej, (1), 1-11. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.01.02