ToborZ., & ZeifertM. (2021). Linguam novit curia? Analiza korpusowa w prawie karnym – przyczynek do dyskusji. Forum Polityki Kryminalnej, (1), 1-25. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.01.04