WronaM. (2021). Opieka specjalistyczna w obliczu kryzysu suicydalnego dzieci. Forum Polityki Kryminalnej, (2), 1-13. https://doi.org/10.31261/FPK.2021.02.04