Dajnowicz-PiesieckaD. Polityka karna sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018. Forum Polityki Kryminalnej, n. 1, p. 1-11, 29 jun. 2021.