BekD. Od Redakcji. Forum Polityki Kryminalnej, n. 1, p. 1-2, 29 jun. 2021.