DrabikD. Problematyka zamiaru a zabójstwo w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami (art. 148 § 4 k.k.). Forum Polityki Kryminalnej, p. 1-18, 26 maio 2022.