KozłowskaP. Polityka karna w sprawach o przestępstwa z nienawiści w Polsce w świetle danych statystycznych. Forum Polityki Kryminalnej, p. 1-27, 20 jul. 2023.