Kozłowska, Patrycja. 2023. Polityka Karna W Sprawach O Przestępstwa Z Nienawiści W Polsce W świetle Danych Statystycznych. Forum Polityki Kryminalnej, lipiec, 1-27. https://doi.org/10.31261/FPK.2023.05.01.