Dajnowicz-PiesieckaD. (2021) Polityka karna sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018, Forum Polityki Kryminalnej, (1), s. 1-11. doi: 10.31261/FPK.2021.01.02.