BekD. (2021) Od Redakcji, Forum Polityki Kryminalnej, (1), s. 1-2. doi: 10.31261/FPK.2021.01.01.