WilkL. (2021) Aktualne tendencje w polityce kryminalnej wobec przestępczości podatkowej, Forum Polityki Kryminalnej, (1), s. 1-23. doi: 10.31261/FPK.2021.01.03.