WronaM. (2021) Opieka specjalistyczna w obliczu kryzysu suicydalnego dzieci, Forum Polityki Kryminalnej, (2), s. 1-13. doi: 10.31261/FPK.2021.02.04.