[1]
Dajnowicz-PiesieckaD., Polityka karna sądów w sprawach o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w latach 2008–2018, FPK, nr 1, s. 1-11, cze. 2021.