Dajnowicz-PiesieckaD. Polityka Karna Sądów W Sprawach O Przestępstwa Przeciwko Rodzinie I Opiece W Latach 2008–2018. Forum Polityki Kryminalnej, nr 1, June 2021, s. 1-11, doi:10.31261/FPK.2021.01.02.