WilkL. Aktualne Tendencje W Polityce Kryminalnej Wobec Przestępczości Podatkowej. Forum Polityki Kryminalnej, nr 1, June 2021, s. 1-23, doi:10.31261/FPK.2021.01.03.