WronaM. Opieka Specjalistyczna W Obliczu Kryzysu Suicydalnego Dzieci. Forum Polityki Kryminalnej, nr 2, Nov. 2021, s. 1-13, doi:10.31261/FPK.2021.02.04.