KozłowskaP. Polityka Karna W Sprawach O Przestępstwa Z Nienawiści W Polsce W świetle Danych Statystycznych. Forum Polityki Kryminalnej, July 2023, s. 1-27, doi:10.31261/FPK.2023.05.01.