[1]
Walczak-DurajD. 2021. Rytualizacja pracy i życia codziennego. Doświadczenia Jana Szczepańskiego a specyfika nowych form życia społecznego. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. 12, (grudz. 2021), 205-230. DOI:https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.11.